Feeder ribolov
Feeder.rs

Krupatica – Blicca Bjoerkna

Krupatica (Lat. Blicca Bjoerkna)
Krupatica (Lat. Blicca Bjoerkna)

Krupatica (Lat. Blicca Bjoerkna) spada u porodicu ciprinida i po obliku tela najviše podseća na deveriku. Naraste do 30-ak centimetara i maksimalno do oko 1kg, ali su svi ulovi preko 0,5kg već u kategoriji kapitalnih ulova.

Po građi tela je najsličnija deverici ali se od nje razlikuje po boji peraja koja imaju blago crvenu ili narandžastu nijansu. Razlika je i u veličini lobanje, koja je kod krupatice nešto manja u odnosu na deveriku. Takođe je analno peraje nešto kraće u odnosu na deverikino.

Deli stanište sa deverikom, što znači da je ima najviše u donjim tokovima reka i njihovim plavnim područjima. Hrani se životinjskim organizmima dna i onima sa podvodne vegetacije. Ima relativno brz prirast u mlađoj životnoj fazi i prve godine života dostigne dužinu od 6 do 8cm. Po dostizanju polne zrelosti u trećoj godini rast se značajno usporava ali traje do kraja života. Može živeti do 16 godina.

Mresti se od početka aprila (u toplijim vodama u južnijim oblastima) do jula meseca (u severnijim pojasevima i vodama koje se kasnije zagrevaju). Kao i kod deverike, pre parenja se mužjacima se glavi i telu pojavljuju male koščane izrasline. Mrest se odigrava uz obalu, na plićim mestima obraslim travom i vodenim biljem.

Krupatica sa DTD-a
Krupatica sa DTD-a

Sportskim ribolovcima je retko kad baš krupatica ciljana riba i uglavnom se javlja kao “kolateralna šteta“ pri pecanju deverike ili babuške (često i šarana) jer deli sa ovim vrstama isti jelovnik pa se zato i hvata na iste mamce. Lovi se preko cele godine jer na nju ne postoji zvanični lovostaj ni minimalna dozvoljena mera.

Ipak, najbolji periodi za njen lov su na proleće, kada migrira ka terenima gde će se odvijati mrest i tada najbolje uzima mesne mamce, pre svega crvenu glistu i „ružu“ crvića. Drugi udarni period je jesen, kada kreće ka dubljim delovima reke gde će prezimiti u krtogu i tada je najbolji mamac hleb.

Pribor za lov krupatice je identičan onom za lov deverike, ali može biti i za nijansu finiji, ukoliko se odlučimo za njen ciljani lov. Najlon ne bi trebao da bude deblji od maksimalno 0.20mm a udica maksimalno veličine do 10 (u zavisnosti od modela).

Kreće se u generacijskim jatima i kada upecamo jednu, velika je verovatnoća da se možemo lepo napecati ukoliko uspemo da zadržimo jato na tom mestu.