Feeder ribolov
Feeder.rs

Prihrana i mamci

Prihrana i mamci su onaj deo feeder sistema sa kojim riba neposredno dolazi u kontakt. Oni su elementi koji će ribi ili probuditi interesovanje ili će ona otplivati dalje, tražeći neki bolji i lepši zalogaj. Prihrana u hranilici je onaj element koji će ribu privući ka našem mamcu. Partikle u prihrani su element koji će zadržati ribu na hranilištu. I konačno, mamac je ono što će ribu prevariti da sa njim zajedno uzme i našu udicu.

Zbog gore navedenog, vrlo je bitno da sve radnje u vezi pripreme prihrane, počevši od izbora hrane pa do samog njenog zabačaja uradimo svesno i koncentrisano. Čak i najokoreliji kontraši feeder tehnici su već davno uvideli ogromnu razliku u pecanju sa i bez prihrane. Međutim, nepravilan odabir ili pogrešna prezentacija mogu da dovedu do rezultata ravnog pecanju bez prihrane.

Isto važi i za mamce. I najefikasniji mamac nepravilno montiran na udicu može biti kontraproduktivan. Zato odabir mamca podrazumeva i odabir odgovarajuće udice i njegovu najprirodniju moguću prezentaciju. Takvu da ribi ne probudi ni najmanju sumnju. Takav da je učini da poželi trenutno da ga zgrabi pre konkurencije.

Zato će u ovom delu na drugi način i mnogo detaljnije biti reči o prihrani i mamcima koje koristimo pri ribolovu fider tehnikom. Bilo da je reč o kupovnim (gotovim) prihranama, bilo o onima iz tzv. „domaće radinosti“. Takođe će reči biti i o dodacima prihrani (partiklama, raznim žitaricama) kao i aromama koje koristimo pri pripremi prihrane.

Osim toga, posebnu pažnju ćemo posvetiti izboru i upotrebi zemlje, kao vrlo bitnom, a često i neizostavnom elementu pri pripremi prihrane u određenim uslovima. U nekoliko tekstova ćemo dati praktične savete za samu pripremu, zatim odabir specifične prihrane za ciljane vrste riba, kao i konkretne recepte koji su se pokazali efikasnim na našim vodama.

Biće reči i o najčešće korišćenim mamcima u našoj omiljenoj tehinci ribolova. U tim tekstovima ćemo se posebno osvrnuti na vrste riba koje se mogu loviti na te mamce kao i vrste i veličine udica koje se koriste pri pecanju njima. A to sve sa ciljem postizanja najbolje prezentacije, najprirodnijeg i najmanje sumnjivog ponašanja i pozicioniranja mamca u vodenom stubu ili na dnu.

Detaljnije o prihrani i mamcima pročitajte ovde: