Feeder ribolov
Cena ribolovačkih dozvola za 2021

Cena ribolovačkih dozvola za 2021

Godišnje dozvole za rekreativni aktivan ribolov iznosi 7.000 dinara, a stariji od 65 godina, žene i lica sa invaliditetom od 60 do 80 procenata plaćaće 3.500 dinara.

Godišnju dozvolu lica sa invaliditetom većim od 80 posto, oni sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, vojni i civilni invalidi rata sa telesnim oštećenjem većim od 60 procenata i lica mlađa od 18 godina plaćaće dozvolu 600 dinara. 

Dozvola za 2021. godinu za rekreativni ribolov u zaštićenim područjima koštaće 4.000 dinara. Izuzetak su zaštićeni parkovi prirode “Sićevačka klisura” i “Ponjavica”, specijalni rezervati prirode “Ritovi donjeg Potisja” i “Jerma”, zaštićeno stanište “Bara Trskovača” i predeo izuzetnih odlika “Karaš-Nera”, gde će dozvola koštati 2.000 dinara.

Za zaštićena područja Palića i Ludaškog jezera dozvola će koštati 2.500 dinara, pecanje u parku “Zlatibor i Radan” iznosiće 3.000 dinara, a za nacionalni park “Tara” 4.500 dinara. 

Dozvola za pecanje u zaštićenim sredinama “Đerdapa”, Gornjeg Podunavlja, Karađorđeva, Stare Tise, Obedske bare, Bačkotopolske doline i Uvca koštaće 5.000 dinara. 

Za rekreativni ribolov u Parku prirode “Stara planina” dozvola će iznositi 6.000 dinara, a u Predelu izuzetnih odlika reke Gradac 10.000 dinara.

Pravilnikom je regulisano da dnevne dozvole iznose 1.000 dinara, a višednevne 2.000 dinara.

Dozvole za rekreativni ribolov za 2021. godinu koštaće od 600 do 10.000 dinara


Ove odluke stupaju na snagu 1. januara 2021. godine.